ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

คู่มือการจัดการและปฏิบัติงานในระบบรับแจ้งเหตุผู้ป่วยฉุกเฉินในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2551

หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : คู่มือการจัดการและปฏิบัติงานในระบบรับแจ้งเหตุผู้ป่วยฉุกเฉินในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2551
นักวิจัย : สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ , สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
คำค้น : บริการพยาบาลฉุกเฉิน , ภาวะฉุกเฉิน , บริการพยาบาลฉุกเฉินของโรงพยาบาล , บริการทางการแพทย์
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : hs1893 , http://hdl.handle.net/11228/3371 , WX215 ค695 2552
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

บรรณานุกรม :
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ , สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ . (2552). คู่มือการจัดการและปฏิบัติงานในระบบรับแจ้งเหตุผู้ป่วยฉุกเฉินในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2551.
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ , สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ . 2552. "คู่มือการจัดการและปฏิบัติงานในระบบรับแจ้งเหตุผู้ป่วยฉุกเฉินในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2551".
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ , สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ . "คู่มือการจัดการและปฏิบัติงานในระบบรับแจ้งเหตุผู้ป่วยฉุกเฉินในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2551."
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2552. Print.
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ , สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ . คู่มือการจัดการและปฏิบัติงานในระบบรับแจ้งเหตุผู้ป่วยฉุกเฉินในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2551. นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; 2552.