ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สถานภาพนักสื่อสารสุขภาพและการรับรู้และเข้าถึงสื่อสาธารณสุข , สถานภาพการดำเนินงานสื่อสารสุขภาพของสื่อหนังสือพิมพ์รายวัน , กระบวนการสื่อสารการรณรงค์ด้านสุขภาพ , สถานภาพการดำเนินงานสื่อสารสุขภาพของสื่อท้องถิ่น , การรับรู้และการเข้าถึงสื่อสาธารณสุขในประเทศไทย(จ.เชียงราย)
นักวิจัย : พนม คลี่ฉายา , วาสนา จันทร์สว่าง , ดวงพร คำนูญวัฒน์ , ปรีชา อุปโยคิน
คำค้น : การสื่อสารสุขภาพ , นักสื่อสารสุขภาพ , สื่อสาธารณสุข
หน่วยงาน : แผนงานวิจัยและพัฒนาระบบสื่อสารสุขภาพสู่ประชาชน
ผู้ร่วมงาน : มหาวิทยาลัยรังสิต , มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์ , สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท , มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักวิชาศิลปศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : hs1540 , http://hdl.handle.net/11228/2293 , WA590 ส179 2548
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : ไทย
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

เอกสารประกอบเวทีแลกเปลี่ยนและนำเสนอผลการวิจัยสถานภาพนักสื่อสารสุขภาพและการรับรู้และเข้าถึงสื่อสาธารณสุข วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2548 สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

บรรณานุกรม :