ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ยุทธศาสตร์การวิจัยสุขภาพ และกระบวนการในการจัดทำนโยบายการวิจัยสุขภาพ(Policy process)ของประเทศไทย
นักวิจัย : ลือชา วนรัตน์ , เอื้องฟ้า สิงห์ทิพย์พันธุ์
คำค้น : การวิจัยสุขภาพ , ยุทธศาสตร์การวิจัย , นโยบายการวิจัยสุขภาพ , policy process , ประชุมวิชาการสวรส
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก , สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : http://hdl.handle.net/11228/441 , 47ข060
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : ไทย
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

เอกสารประกอบงานประชุมวิชาการประจำปีของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ครั้งที่5 การจัดการระบบวิจัยสุขภาพของประเทศไทย ระหว่างวันที่ 7-8 ตุลาคม 2547

บรรณานุกรม :