ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

คู่มือการให้บริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : คู่มือการให้บริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
นักวิจัย : เกษม เวชสุทรานนท์ , สุพัตรา ศรีวณิชชากร , ลัดดา ดำริการเลิศ , ชูชัย ศุภวงศ์ , สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์
คำค้น : การให้บริการ , โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ , โรงพยาบาล--การบริหาร , การส่งเสริมสุขภาพ
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน , ไม่มีข้อมูล , สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข , มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ , สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : hs1655 C2 , http://hdl.handle.net/11228/2855 , WX150 ช242ค 2552 , hs1655 C1
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

กระทรวงสาธารณสุข,สำนักหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ,มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ ,สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

บรรณานุกรม :
เกษม เวชสุทรานนท์ , สุพัตรา ศรีวณิชชากร , ลัดดา ดำริการเลิศ , ชูชัย ศุภวงศ์ , สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ . (2552). คู่มือการให้บริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล.
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
เกษม เวชสุทรานนท์ , สุพัตรา ศรีวณิชชากร , ลัดดา ดำริการเลิศ , ชูชัย ศุภวงศ์ , สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ . 2552. "คู่มือการให้บริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล".
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
เกษม เวชสุทรานนท์ , สุพัตรา ศรีวณิชชากร , ลัดดา ดำริการเลิศ , ชูชัย ศุภวงศ์ , สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ . "คู่มือการให้บริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล."
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2552. Print.
เกษม เวชสุทรานนท์ , สุพัตรา ศรีวณิชชากร , ลัดดา ดำริการเลิศ , ชูชัย ศุภวงศ์ , สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ . คู่มือการให้บริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล. นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; 2552.