ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ระบบเฝ้าระวังผลกระทบทางสุขภาพของประชาชนที่อาศัยในพื้นที่บริเวณโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
นักวิจัย : ชัชวาลย์ จันทรวิจิตร , อะเคื้อ อุณหเลขกะ , ยุวยงค์ จันทรวิจิตร
คำค้น : มลพิษทางอากาศ , โรงไฟฟ้า--แง่สิ่งแวดล้อม , การพัฒนาระบบสุขภาพและสิ่งแวดล้อม , โรงไฟฟ้า--ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม , อนามัยสิ่งแวดล้อม , การเฝ้าระวังสุขภาพ , ผลกระทบต่อสุขภาพ
หน่วยงาน : ชุดโครงการวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและขับเคลื่อนระบบสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
ผู้ร่วมงาน : มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะแพทย์ศาสตร์ , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะแพทย์ศาสตร์ , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะแพทย์ศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://hdl.handle.net/11228/2814 , 52-009
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : ไทย
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมการพัฒนาระบบสุขภาพและสิ่งแวดล้อม จัดโดย ชุดโครงการวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและขับเคลื่อนระบบสุขภาพและสิ่งแวดล้อม โดยการสนับสนุนของ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2552 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องลีลาวดี โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพ

บรรณานุกรม :