ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การจัดประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่1 โครงการวิจัยระยะยาวในเด็กไทย: ประสบการณ์จากการดำเนินการในระยะแรกเริ่ม

หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การจัดประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่1 โครงการวิจัยระยะยาวในเด็กไทย: ประสบการณ์จากการดำเนินการในระยะแรกเริ่ม
นักวิจัย : จันทร์เพ็ญ ชูประภาวรรณ
คำค้น : เด็ก , ระบบสุขภาพประชาชนกลุ่มต่าง ๆ , ประสบการณ์ , ประสบการณ์จากการดำเนินการ , การจัดประชุมวิชาการ , โครงการวิจัยระยะยาวในเด็กไทย
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : http://hdl.handle.net/11228/505 , M416-02
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เอกสารประกอบการประชุมวิชาการครั้งที่ 4 หนึ่งทศวรรษ สวรส.วันที่ 5-7 สิงหาคม 2545 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ : โครงการวิจัยระยะยาวในเด็กไทย "จากครรภ์มารดาสู่อนาคต"

บรรณานุกรม :
จันทร์เพ็ญ ชูประภาวรรณ . (2545). การจัดประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่1 โครงการวิจัยระยะยาวในเด็กไทย: ประสบการณ์จากการดำเนินการในระยะแรกเริ่ม.
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
จันทร์เพ็ญ ชูประภาวรรณ . 2545. "การจัดประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่1 โครงการวิจัยระยะยาวในเด็กไทย: ประสบการณ์จากการดำเนินการในระยะแรกเริ่ม".
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
จันทร์เพ็ญ ชูประภาวรรณ . "การจัดประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่1 โครงการวิจัยระยะยาวในเด็กไทย: ประสบการณ์จากการดำเนินการในระยะแรกเริ่ม."
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2545. Print.
จันทร์เพ็ญ ชูประภาวรรณ . การจัดประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่1 โครงการวิจัยระยะยาวในเด็กไทย: ประสบการณ์จากการดำเนินการในระยะแรกเริ่ม. นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; 2545.