ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การจัดการความรู้ยาไทยและยาจากสมุนไพรในโรงพยาบาลชุมชน
นักวิจัย : จิราพร ลิ้มปานานนท์ , รัชนี จันทร์เกษ , สุรัตนา อำนวยผล
คำค้น : การจัดการความรู้ , ยาสมุนไพร , การแพทย์แผนไทย , สุขภาพทางเลือก , ยาไทย
หน่วยงาน : สถาบันสุขภาพวิถีไทย
ผู้ร่วมงาน : สำลี ใจดี , ประพจน์ เภตรากาศ , พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเภสัชศาสตร์ , กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก , ไม่มีข้อมูล , มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา , สถาบันสุขภาพวิถีไทย , สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : 9789742350413 , hs1611 , http://hdl.handle.net/11228/2792 , WB925 จ533ก 2552 , 52-029
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : ไทย
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

หนังสือ “การจัดการความรู้ยาไทยและยาจากสมุนไพรในโรงพยาบาลชุมชน” นี้ เป็นผลลัพธ์ของโครงการการจัดการความรู้ยาไทยและยาจากสมุนไพรในโรงพยาบาลชุมชน ซึ่งนอกจากการทบทวนการศึกษาแล้ว ยังมีการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจากการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง และมีการจัดเวทีสำหรับโรงพยาบาลชุมชน ผู้เชี่ยวชาญ และนักวิชาการที่มีบทเรียนการทำวิจัยประสิทธิผลของยาสมุนไพร การยกระดับการผลิตยาและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรในโรงพยาบาลของรัฐให้ได้มาตรฐาน GMP และการเฝ้าระวังความปลอดภัยในการใช้ยาสมุนไพร เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อปัญหา อุปสรรคและหาทางออกเรื่องดังกล่าว ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญการในการผลักดันยาจากสมุนไพรเข้าสู่บัญชียาหลักแห่งชาติ หนังสือเล่มนี้ได้นำข้อเสนอจากการประชุมการสัมภาษณ์ กับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยสมุนไพร นักวิจัย นักวิชาการ ผู้ปฎิบัติงานในระบบสาธารณสุข และคณะทำงานคัดเลือกยาจากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ โดยหวังว่าผู้เกี่ยวข้องจะได้พิจารณานำไปใช้ประโยชน์ตามแผนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ การพัฒนาภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถีไท พ.ศ. 2550-2554 ต่อไป

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

บรรณานุกรม :