ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

คำแนะนำแนวทางปฏิบัติ : ข้อมูลที่จำเป็นเพื่อสนับสนุนการทดสอบทางคลินิกของผลิตภัณฑ์สมุนไพร

หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : คำแนะนำแนวทางปฏิบัติ : ข้อมูลที่จำเป็นเพื่อสนับสนุนการทดสอบทางคลินิกของผลิตภัณฑ์สมุนไพร , Operational guidance : Information needed to support clinical trials of herbal products
นักวิจัย : วิชัย โชควิวัฒน , ชยันต์ พิเชียรสุนทร
คำค้น : สมุนไพร , ผลิตภัณฑ์สมุนไพร , การทดสอบทางคลินิก
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : สถาบันพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์ , มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : 9786161106126 , hs1955 , http://hdl.handle.net/11228/3634 , QV767 ว539ค 2554
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

บรรณานุกรม :
วิชัย โชควิวัฒน , ชยันต์ พิเชียรสุนทร . (2554). คำแนะนำแนวทางปฏิบัติ : ข้อมูลที่จำเป็นเพื่อสนับสนุนการทดสอบทางคลินิกของผลิตภัณฑ์สมุนไพร.
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
วิชัย โชควิวัฒน , ชยันต์ พิเชียรสุนทร . 2554. "คำแนะนำแนวทางปฏิบัติ : ข้อมูลที่จำเป็นเพื่อสนับสนุนการทดสอบทางคลินิกของผลิตภัณฑ์สมุนไพร".
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
วิชัย โชควิวัฒน , ชยันต์ พิเชียรสุนทร . "คำแนะนำแนวทางปฏิบัติ : ข้อมูลที่จำเป็นเพื่อสนับสนุนการทดสอบทางคลินิกของผลิตภัณฑ์สมุนไพร."
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2554. Print.
วิชัย โชควิวัฒน , ชยันต์ พิเชียรสุนทร . คำแนะนำแนวทางปฏิบัติ : ข้อมูลที่จำเป็นเพื่อสนับสนุนการทดสอบทางคลินิกของผลิตภัณฑ์สมุนไพร. นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; 2554.