ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สรุปสาระสำคัญ โรงพยาบาลตำบล : บทวิเคราะห์สู่ทิศทางอนาคต?

หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สรุปสาระสำคัญ โรงพยาบาลตำบล : บทวิเคราะห์สู่ทิศทางอนาคต?
นักวิจัย : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
คำค้น : สาระสำคัญ , โรงพยาบาลตำบล , ระบบบริการปฐมภูมิ , สุขภาพชุมชน , สาธารณสุขขั้นพื้นฐาน , การพัฒนาโรงพยาบาล , มหกรรมสุขภาพชุมชน , community health & primary care expo 2009 , community health , Pcu expo
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : Health systems research institute
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://hdl.handle.net/11228/2364
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : ไทย
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ,กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.) สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (สพช.) มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.)

เอกสารสรุปสาระสำคัญประกอบการประชุมมหกรรมสุขภาพชุมชน 2552 ในหัวข้อโรงพยาบาลตำบล : บทวิเคราะห์สู่ทิศทางอนาคต? วันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 13.30-16.30 น.ณ ห้องย่อยที่ 4 อาคารอิมแพ็ค คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เมืองทองธานี

บรรณานุกรม :
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข . (2552). สรุปสาระสำคัญ โรงพยาบาลตำบล : บทวิเคราะห์สู่ทิศทางอนาคต?.
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข . 2552. "สรุปสาระสำคัญ โรงพยาบาลตำบล : บทวิเคราะห์สู่ทิศทางอนาคต?".
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข . "สรุปสาระสำคัญ โรงพยาบาลตำบล : บทวิเคราะห์สู่ทิศทางอนาคต?."
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2552. Print.
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข . สรุปสาระสำคัญ โรงพยาบาลตำบล : บทวิเคราะห์สู่ทิศทางอนาคต?. นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; 2552.