ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความเป็นธรรมในระบบสุขภาพ

หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความเป็นธรรมในระบบสุขภาพ , [Equity in Health System]
นักวิจัย : ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย , Supasit Pannarunothai
คำค้น : เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข , การบริหารสาธารณสุข , ความเป็นธรรมด้านสุขภาพ
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : http://hdl.handle.net/11228/923 , WA540.JT3 ศ248ค 2543
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : th
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

บรรณานุกรม :
ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย , Supasit Pannarunothai . (2543). ความเป็นธรรมในระบบสุขภาพ.
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย , Supasit Pannarunothai . 2543. "ความเป็นธรรมในระบบสุขภาพ".
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย , Supasit Pannarunothai . "ความเป็นธรรมในระบบสุขภาพ."
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2543. Print.
ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย , Supasit Pannarunothai . ความเป็นธรรมในระบบสุขภาพ. นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; 2543.