ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ไทยขาดแคลนนักวิจัยเหตุรัฐขี้เหนียวให้งบต่ำจี้เอกชนยื่นมือร่วมลงทุน

หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ไทยขาดแคลนนักวิจัยเหตุรัฐขี้เหนียวให้งบต่ำจี้เอกชนยื่นมือร่วมลงทุน
นักวิจัย : กองบรรณาธิการ
คำค้น : องค์การอนามัยโลก , ระบบวิจัย , การวิจัยสุขภาพ , ปัญหาการขาดแคลนนักวิจัย
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : ผู้จัดการรายวัน. 18, 5465(11 มิย. 2551) : 14 , http://hdl.handle.net/11228/610
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : ไทย
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
กองบรรณาธิการ . (2551). ไทยขาดแคลนนักวิจัยเหตุรัฐขี้เหนียวให้งบต่ำจี้เอกชนยื่นมือร่วมลงทุน.
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
กองบรรณาธิการ . 2551. "ไทยขาดแคลนนักวิจัยเหตุรัฐขี้เหนียวให้งบต่ำจี้เอกชนยื่นมือร่วมลงทุน".
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
กองบรรณาธิการ . "ไทยขาดแคลนนักวิจัยเหตุรัฐขี้เหนียวให้งบต่ำจี้เอกชนยื่นมือร่วมลงทุน."
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2551. Print.
กองบรรณาธิการ . ไทยขาดแคลนนักวิจัยเหตุรัฐขี้เหนียวให้งบต่ำจี้เอกชนยื่นมือร่วมลงทุน. นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; 2551.