ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ทัศนะต่อการตรวจคัดกรองโรค

หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ทัศนะต่อการตรวจคัดกรองโรค
นักวิจัย : สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์
คำค้น : การตรวจสุขภาพ , การตรวจคัดกรองโรค , ปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข 7,4 (ต.ค.-ธ.ค.2556) : 431-432 , 0858-9437 , http://hdl.handle.net/11228/3978
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

บรรณานุกรม :
สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์ . (2556). ทัศนะต่อการตรวจคัดกรองโรค.
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์ . 2556. "ทัศนะต่อการตรวจคัดกรองโรค".
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์ . "ทัศนะต่อการตรวจคัดกรองโรค."
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2556. Print.
สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์ . ทัศนะต่อการตรวจคัดกรองโรค. นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; 2556.