ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเข้าถึงบริการทดแทนไตอย่างถ้วนหน้าในประเทศไทย : การวิเคราะห์เชิงนโยบาย
นักวิจัย : วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร
คำค้น : การเข้าถึง , ทดแทนไต , วิเคราะห์เชิงนโยบาย
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข. 1,1 (เม.ย.-มิ.ย. 2550) : 77-78 , 0858-9437 , http://hdl.handle.net/11228/218
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : ไทย
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :