ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : แก๊สเรดอนกับภาวะโลกร้อน , Radon and Global Warming
นักวิจัย : ไพฑูรย์ วรรณพงษ์
คำค้น : ภาวะโลกร้อน , การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโลก , อุณหภูมิโลก , แก๊สเรดอน
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : กรรมการในคณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์สิ่งแวดล้อม ราชบัณฑิตยสถาน
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข 4,4(ต.ค.-ธ.ค. 2553) : 573-574 , 0858-9437 , http://hdl.handle.net/11228/3356
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

บรรณานุกรม :