ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร : ประโยชน์ ความเสี่ยง ความเชื่อ

หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร : ประโยชน์ ความเสี่ยง ความเชื่อ , Dietary Supplement
นักวิจัย : อรลักษณา แพรัตกุล
คำค้น : อาหารเสริม , ผลิตภัณฑ์สุขภาพ , ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. คณะเภสัชศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข. 4,3(ก.ค.-ก.ย. 2553) : 332-336 , 0858-9437 , http://hdl.handle.net/11228/3049
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

บรรณานุกรม :
อรลักษณา แพรัตกุล . (2553). ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร : ประโยชน์ ความเสี่ยง ความเชื่อ.
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
อรลักษณา แพรัตกุล . 2553. "ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร : ประโยชน์ ความเสี่ยง ความเชื่อ".
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
อรลักษณา แพรัตกุล . "ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร : ประโยชน์ ความเสี่ยง ความเชื่อ."
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2553. Print.
อรลักษณา แพรัตกุล . ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร : ประโยชน์ ความเสี่ยง ความเชื่อ. นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; 2553.