ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉินตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2551

หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉินตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2551 , The Emergency Medical Services System Act,2008
นักวิจัย : สุรจิต สุนทรธรรม
คำค้น : การแพทย์ฉุกเฉิน , Emergency Medical Services System , อนามัย, การบริการ , การบริการสาธารณสุข , ระบบบริการสุขภาพ
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข 3,3(ก.ค.- ก.ย.2552) : 346-362 , 0858-9437 , http://hdl.handle.net/11228/2865
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

บรรณานุกรม :
สุรจิต สุนทรธรรม . (2552). การจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉินตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2551.
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
สุรจิต สุนทรธรรม . 2552. "การจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉินตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2551".
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
สุรจิต สุนทรธรรม . "การจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉินตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2551."
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2552. Print.
สุรจิต สุนทรธรรม . การจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉินตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2551. นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; 2552.