ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ยาต้านไวรัสไข้หวัดใหญ่

หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ยาต้านไวรัสไข้หวัดใหญ่ , Anti-influenza Drugs
นักวิจัย : อรลักษณา แพรัตกุล
คำค้น : ยาต้านไว้รัส , ไข้หวัดใหญ่ , Anti-influenza Drugs , เชื้อไวรัส
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. คณะเภสัชศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข 3,2(เม.ย.-มิ.ย.2552) : 172-177 , 0858-9437 , http://hdl.handle.net/11228/2750
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

บรรณานุกรม :
อรลักษณา แพรัตกุล . (2552). ยาต้านไวรัสไข้หวัดใหญ่.
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
อรลักษณา แพรัตกุล . 2552. "ยาต้านไวรัสไข้หวัดใหญ่".
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
อรลักษณา แพรัตกุล . "ยาต้านไวรัสไข้หวัดใหญ่."
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2552. Print.
อรลักษณา แพรัตกุล . ยาต้านไวรัสไข้หวัดใหญ่. นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; 2552.