ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การปฏิรูประบบสาธารณสุขในประเทศสหราชอาณาจักร สวีเดน และเนเธอร์แลนด์
นักวิจัย : ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย
คำค้น : -
หน่วยงาน : -
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : FULLTEXTfullt/jnl/jv2n2-4.pdf , วารสารการวิจัยระบบสาธารณสุข. ปีที่ 2 ฉบับที่ 2/2537 : p109-114 , http://hdl.handle.net/11228/1121 , JV2N2-4 , HSRI Journal
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เมื่อวันที่ 24 มกราคม ถึง 1 กุมภาพันธ์ 2537 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงและนักวิชาการจำนวน 33 คน ได้ไปศึกษาดูงานการปฏิรูประบบบริการสาธารณสุขของ 3 ประเทศในทวีปยุโรป ผู้เขียนซึ่งเป็นหนึ่งในคณะได้เขียนสรุปรายงานการศึกษาดูงานครั้งนี้ไว้อย่างกระชับและชัดเจน เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบสาธารณสุขของประเทศไทย จึงนำบทสรุปย่อของรายงานดังกล่าวมาลงพิมพ์ไว้

บรรณานุกรม :