ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิธีการพัฒนาสมุนไพรไทยให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถแข่งขันได้ในตลาดสากล

หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : วิธีการพัฒนาสมุนไพรไทยให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถแข่งขันได้ในตลาดสากล
นักวิจัย : จีรเดช มโนสร้อย , อรัญญา มโนสร้อย
คำค้น : วิธีการพัฒนา , สมุนไพรไทย , ตลาดสากล
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข. 1,1 (เม.ย.-มิ.ย. 2550) : 80-81 , 0858-9437 , http://hdl.handle.net/11228/220
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : ไทย
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
จีรเดช มโนสร้อย , อรัญญา มโนสร้อย . (2550). วิธีการพัฒนาสมุนไพรไทยให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถแข่งขันได้ในตลาดสากล.
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
จีรเดช มโนสร้อย , อรัญญา มโนสร้อย . 2550. "วิธีการพัฒนาสมุนไพรไทยให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถแข่งขันได้ในตลาดสากล".
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
จีรเดช มโนสร้อย , อรัญญา มโนสร้อย . "วิธีการพัฒนาสมุนไพรไทยให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถแข่งขันได้ในตลาดสากล."
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2550. Print.
จีรเดช มโนสร้อย , อรัญญา มโนสร้อย . วิธีการพัฒนาสมุนไพรไทยให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถแข่งขันได้ในตลาดสากล. นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; 2550.