ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

แผนสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สรุปย่อสาระสำคัญ)

หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : แผนสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สรุปย่อสาระสำคัญ)
นักวิจัย : Health Systems Research Institute , สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : วารสารการวิจัยระบบสาธารณสุข. ปีที่ 2 ฉบับที่ 1/2537 : p67-70 , http://hdl.handle.net/11228/1107 , JV2N1-10 , HSRI Journal
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ได้จัดทำแผนของสถาบันฯ สำหรับปีงบประมาณ 2536-2539 ขึ้น ซึ่งมีสาระสำคัญปรากฎในบทคัดย่อสำหรับผู้บริหารที่นำเสนอนี้ เอกสารฉบับสมบูรณ์สามารถขอรับได้จากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

บรรณานุกรม :
Health Systems Research Institute , สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข . (2551). แผนสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สรุปย่อสาระสำคัญ).
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
Health Systems Research Institute , สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข . 2551. "แผนสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สรุปย่อสาระสำคัญ)".
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
Health Systems Research Institute , สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข . "แผนสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สรุปย่อสาระสำคัญ)."
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2551. Print.
Health Systems Research Institute , สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข . แผนสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สรุปย่อสาระสำคัญ). นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; 2551.