ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : นโยบายกับการวิจัย คู่สร้างคู่สมจริงหรือ (ตอน 1)
นักวิจัย : สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : -
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : วารสารการวิจัยระบบสาธารณสุข. ปีที่ 6 ฉบับที 2/2541 : p170-180 , http://hdl.handle.net/11228/1106 , JV6N2-9 , HSRI Journal
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

คำถามที่มีผู้สนใจมากเป็นพิเศษก็คือ มีการวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนานโยบายอยู่มากน้อยเพียงใด ซึ่งความจริงแล้ว งานวิจัยใด ๆ ก็ตามที่ถูกผู้กำหนดนโยบายหยิบยกผลการวิจัยและข้อเสนอไปพิจารณาอย่างจริงจัง แม้จะไม่เห็นด้วย หรือเห็นด้วยแต่ไม่ทำตาม ก็อาจจะต้องนับว่างานวิจัยนั้นได้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนานโยบายแล้ว เพราะบางครั้งงานวิจัยไม่ได้เกิดผลต่อการกำหนดนโยบายโดยตรงหรือในทันที แต่อาจมีบทบาทในการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ดีขึ้นในระยะยาว และคุณค่าของงานวิจัยก็อาจจะไม่ได้อยู่ที่ข้อสรุปหรือข้อเสนแนะ แต่อยู่ที่ข้อมูลข้อเท็จริง ดังนั้น ความพยายามที่จะตัดสินว่าการวิจัยช่วยให้เกิดนโยบายที่ดีขึ้นหรือไม่ จึงไม่ควรมองแต่เพียงว่ามีงานวิจัยกี่เรื่องที่มีผู้นำไปทำตาม แต่ต้องมองให้กว้างกว่านั้นว่า มีการวิจัยกี่เรื่องที่ถูกนำไปพิจารณาประกอบการกำหนดนโยบาย หรือมีการกำหนดนโยบายกี่เรื่องที่มีการเรียกร้องหาข้อมูลจากการวิจัย

บรรณานุกรม :