ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสถาปนา TQM ในโรงพยาบาลรัฐ ตอน จุดเริ่ม และภาพรวม
นักวิจัย : องอาจ วิพุธศิริ , จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ , มยุรี จิรวิศิษฐ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : -
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : วารสารการวิจัยระบบสาธารณสุข. ปีที่ 4 ฉบับที่ 3/2539 : p148-157 , http://hdl.handle.net/11228/1041 , JV4N3-1 , HSRI Journal
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การบริการโดยโรงพยาบาลรัฐ โดยภาพรวมมีความเพียงพอ แต่ปัญหาอยู่ที่คุณภาพและประสิทธิภาพของการให้บริการ เพื่อประยุกต์แนวคิดใหม่ของการบริหารจัดการในการพัฒนาคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขจึงได้ริเริ่มโครงการนำร่องวิจัยดำเนินงานพัฒนาคุณภาพบริการในโรงพยาบาลของรัฐขึ้น โดยมีโรงพยาบาลเข้าร่วม 8 แห่ง

บรรณานุกรม :