ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มิติทางสังคมของพฤติกรรมการใช้ถุงยางอนามัย การศึกษาเชิงคุณภาพกับหญิงบริการอาชีพพิเศษ

หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : มิติทางสังคมของพฤติกรรมการใช้ถุงยางอนามัย การศึกษาเชิงคุณภาพกับหญิงบริการอาชีพพิเศษ
นักวิจัย : เพ็ญจันทร์ ประดับมุข
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : FULLTEXTfullt/jnl/jv2n3-6.pdf , วารสารการวิจัยระบบสาธารณสุข. ปีที่ 2 ฉบับที่ 3/2537 : p210-213 , http://hdl.handle.net/11228/1132 , JV2N3-6 , HSRI Journal
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

นอกจากองค์ความรู้ด้านชีวการแพทย์แล้ว ความรู้ด้านสังคมศาสตร์นับว่ามีความสำคัญไม่น้อยในการแก้ปัญหาสาธารณสุข เพราะปัญหาสาธารณสุขมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องพฤติกรรมนุษย์อย่างแยกกันไม่ได้เลย การวิจัยนีน้จึงเป็นแง่มุมหนึ่งทางด้านสังคมที่เกี่ยวกับปัญหาสาธารณสุขโดยตรง

บรรณานุกรม :
เพ็ญจันทร์ ประดับมุข . (2551). มิติทางสังคมของพฤติกรรมการใช้ถุงยางอนามัย การศึกษาเชิงคุณภาพกับหญิงบริการอาชีพพิเศษ.
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
เพ็ญจันทร์ ประดับมุข . 2551. "มิติทางสังคมของพฤติกรรมการใช้ถุงยางอนามัย การศึกษาเชิงคุณภาพกับหญิงบริการอาชีพพิเศษ".
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
เพ็ญจันทร์ ประดับมุข . "มิติทางสังคมของพฤติกรรมการใช้ถุงยางอนามัย การศึกษาเชิงคุณภาพกับหญิงบริการอาชีพพิเศษ."
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2551. Print.
เพ็ญจันทร์ ประดับมุข . มิติทางสังคมของพฤติกรรมการใช้ถุงยางอนามัย การศึกษาเชิงคุณภาพกับหญิงบริการอาชีพพิเศษ. นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; 2551.