ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สถานะสุขภาพอนามัยของประชากรไทยและแนวโน้มอนาคต
นักวิจัย : พรพันธ์ บุณยรัตนพันธุ์ , ดุสิต สุจิรารัตน์ , กุลยา นาคสวัสดิ์ , อุไรวรรณ คนึงสุขเกษม
คำค้น : -
หน่วยงาน : -
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : วารสารการวิจัยระบบสาธารณสุข. ปีที่ 4 ฉบับที่ 4/2539 : p236-248 , http://hdl.handle.net/11228/1056 , JV4N4-1 , HSRI Journal
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

แม้ว่าแนวโน้มในอนาคต คนไทยจะมีอายุยืนยาวขึ้น แต่โรคในผู้สูงอายุก็จะเพิ่มขึ้นด้วยในขณะที่โรคเอดส์ โรคติดเชื้อ ที่กลับมาระบาดใหม่โดยมีผู้อพยพจากประเทศเพื่อนบ้านเป็นพาหะ อุบัติเหตุและความรุนแรง ปัญหาสิ่งแวดล้อม สภาวะความเจ็บป่วยทางสังคม ฯลฯ จะเป็นปัจจัยสำคัญส่งผลกระทบในทางลบต่อสุขภาพคนไทยในอนาคต จำเป็นจะต้องใช้ตัวชี้วัดใหม่ ๆ ที่สามารถวัดคุณภาพชีวิตได้ชัดเจนขึ้น

บรรณานุกรม :