ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความเร็วเป็นปัญหาความปลอดภัยบนถนนจริงหรือ

หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความเร็วเป็นปัญหาความปลอดภัยบนถนนจริงหรือ
นักวิจัย : ไพบูลย์ สุริยวงศ์ไพศาล
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : วารสารการวิจัยระบบสาธารณสุข. ปีที่ 4 ฉบับที่ 3/2539 : p205-212 , http://hdl.handle.net/11228/1048 , JV4N3-7 , HSRI Journal
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ความเร็วรถมีความสัมพันธ์โดยตรงกับความปลอดภัยบนท้องถนน ทุกประเทศจึงมีมาตรการจำกัดความเร็ว และมีวิธีบังคับใช้กฎหมายจำกัดความเร็วต่างๆ เช่น การใช้กำลังเจ้าหน้าที่ตรวจจับ เครื่องมืออัตโนมัติต่าง ๆ การออกแบบถนน การควบคุมกำลังเครื่องยนต์ ในประเทศไทย ซึ่งอุบัติเหตุจราจรเป็นสาเหตุการตายสูงสุด จำเป็นจะต้องมีการทบทวนกลวิธีเพื่อกำหนดแนวทางจำกัดความเร็วให้ได้ผลยิ่งขึ้น

บรรณานุกรม :
ไพบูลย์ สุริยวงศ์ไพศาล . (2551). ความเร็วเป็นปัญหาความปลอดภัยบนถนนจริงหรือ.
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
ไพบูลย์ สุริยวงศ์ไพศาล . 2551. "ความเร็วเป็นปัญหาความปลอดภัยบนถนนจริงหรือ".
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
ไพบูลย์ สุริยวงศ์ไพศาล . "ความเร็วเป็นปัญหาความปลอดภัยบนถนนจริงหรือ."
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2551. Print.
ไพบูลย์ สุริยวงศ์ไพศาล . ความเร็วเป็นปัญหาความปลอดภัยบนถนนจริงหรือ. นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; 2551.