ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผู้หญิงกับการคุมกำเนิด

หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผู้หญิงกับการคุมกำเนิด
นักวิจัย : มัลลิกา มัติโก
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : วารสารการวิจัยระบบสาธารณสุข. ปีที่ 4 ฉบับที่ 1/2539 : p20-28 , http://hdl.handle.net/11228/1020 , JV4N1-3 , HSRI Journal
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

นโยบายประชากรและการวางแผนครอบครัวผ่านมาตรการการคุมกำเนิดที่ผ่านมา ได้ละเลยความจริงที่ว่า ผู้หญิงมีสิทธิที่จะเลือกหรือไม่เลือก และสิทธิที่จะควบคุมร่างกายตัวเอง การให้บริการอนามัยเจริญพันธุ์อย่างกว้างขวางแก่ผู้หญิงวัยต่าง ๆ นับจากวัยรุ่นจนถึงวัยหลังการเจริญพันธุ์ไปแล้ว จะส่งเสริมให้ผู้หญิงสามารถตัดสินใจเลือกใช้วิธีการคุมกำเนิดที่เหมาะสมกับตนเองมากขึ้น

บรรณานุกรม :
มัลลิกา มัติโก . (2551). ผู้หญิงกับการคุมกำเนิด.
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
มัลลิกา มัติโก . 2551. "ผู้หญิงกับการคุมกำเนิด".
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
มัลลิกา มัติโก . "ผู้หญิงกับการคุมกำเนิด."
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2551. Print.
มัลลิกา มัติโก . ผู้หญิงกับการคุมกำเนิด. นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; 2551.