ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : พัฒนาการของแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปและระบบบริการเวชปฏิบัติทั่วไปในประเทศต่าง ๆ
นักวิจัย : สุพัตรา ศรีวณิชชากร
คำค้น : -
หน่วยงาน : -
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : วารสารการวิจัยระบบสาธารณสุข. ปีที่ 3 ฉบับที่ 2/2538 : p88-89 , http://hdl.handle.net/11228/994 , JV3N2-4 , HSRI Journal
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การพัฒนาด้านระบบบริการเวชปิบัติทั่วไป และการจัดบริการขั้นต้นในประเทศต่าง ๆ มีความแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับพื้นฐานด้านต่างๆ ของแต่ละประเทศ... บทความนี้ผู้เขียนได้เห็นภาพระหวา่งประเทศที่พัฒนาแล้วและประเทศกำลังพัฒนาในด้านของการจัดโครงสร้างของการให้บริการด้านสุขภาพขั้นต้นและผลลัพธ์คุณภาพบริการด้านต่าง ๆ

บรรณานุกรม :