ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ระบบการจัดกลุ่มผู้รับบริการของออสเตรเลียให้บทเรียนอะไรแก่ไทยบ้าง

หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ระบบการจัดกลุ่มผู้รับบริการของออสเตรเลียให้บทเรียนอะไรแก่ไทยบ้าง
นักวิจัย : ประดิษฐ์ วงษ์คณารัตนกูล , ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : วารสารการวิจัยระบบสาธารณสุข. ปีที่ 3 ฉบับที่ 2/2538 : p72-87 , http://hdl.handle.net/11228/993 , JV3N2-3 , HSRI Journal
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

รายงานฉบับนี้เป็นการสรุปการดูงานด้านระบบแบ่งกลุ่มผู้รับบริการ และกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมของหน่วยงานต่างๆ ในประเทศออสเตรเลีย ระหว่งวันที่ 27 มีนาคม - 7 เมษายน 2538 การดูงานครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากกระทรวงสาธารณสุขแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์และสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาใช้ป็นคู่มือในการบริหารจัดการด้านคุณภาพของการบริการ หรือการบริหารทรัพยากรของโรงพยาบาลในประเทศไทย

บรรณานุกรม :
ประดิษฐ์ วงษ์คณารัตนกูล , ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย . (2551). ระบบการจัดกลุ่มผู้รับบริการของออสเตรเลียให้บทเรียนอะไรแก่ไทยบ้าง.
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
ประดิษฐ์ วงษ์คณารัตนกูล , ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย . 2551. "ระบบการจัดกลุ่มผู้รับบริการของออสเตรเลียให้บทเรียนอะไรแก่ไทยบ้าง".
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
ประดิษฐ์ วงษ์คณารัตนกูล , ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย . "ระบบการจัดกลุ่มผู้รับบริการของออสเตรเลียให้บทเรียนอะไรแก่ไทยบ้าง."
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2551. Print.
ประดิษฐ์ วงษ์คณารัตนกูล , ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย . ระบบการจัดกลุ่มผู้รับบริการของออสเตรเลียให้บทเรียนอะไรแก่ไทยบ้าง. นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; 2551.