ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผู้หญิงกับสุขภาพ

หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผู้หญิงกับสุขภาพ
นักวิจัย : เพ็ญจันทร์ ประดับมุข
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : วารสารการวิจัยระบบสาธารณสุข. ปีที่ 4 ฉบับที่ 1/2539 : p1-2 , http://hdl.handle.net/11228/1019 , JV4N1-B , HSRI Journal
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เพ็ญจันทร์ ประดับมุข . (2551). ผู้หญิงกับสุขภาพ.
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
เพ็ญจันทร์ ประดับมุข . 2551. "ผู้หญิงกับสุขภาพ".
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
เพ็ญจันทร์ ประดับมุข . "ผู้หญิงกับสุขภาพ."
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2551. Print.
เพ็ญจันทร์ ประดับมุข . ผู้หญิงกับสุขภาพ. นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; 2551.