ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : รายงานประจำปี 2542-2544 : ก้าวเริ่มของการสร้างระบบคือการวิจัย , Research constitutes the first step in the construction of a system
นักวิจัย : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
คำค้น : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข--รายงานประจำปี , รายงานประจำปี , สวรส , annual report
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : Health systems research institute
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : http://hdl.handle.net/11228/2662
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : ไทย
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

บรรณานุกรม :