ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การลาออกของแพทย์

หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การลาออกของแพทย์
นักวิจัย : ทักษพล ธรรมรังสี
คำค้น : การลาออก
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : วารสารวิชาการสาธารณสุข 12,6(2546) : 1044-1049 , 0858-4923 , DMJ44 , http://hdl.handle.net/11228/240
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ทักษพล ธรรมรังสี . (2546). การลาออกของแพทย์.
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
ทักษพล ธรรมรังสี . 2546. "การลาออกของแพทย์".
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
ทักษพล ธรรมรังสี . "การลาออกของแพทย์."
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2546. Print.
ทักษพล ธรรมรังสี . การลาออกของแพทย์. นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; 2546.