ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความซับซ้อนของระบบสุขภาพ: ความเข้าใจสำหรับการปฏิรูประบบสุขภาพ

หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความซับซ้อนของระบบสุขภาพ: ความเข้าใจสำหรับการปฏิรูประบบสุขภาพ
นักวิจัย : ยศ ตีระวัฒนานนท์
คำค้น : ระบบสุขภาพ , การปฏิรูประบบสุขภาพ , ความซับซ้อน
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : วารสารคลินิค 20,6(2547) : 1-7 , 0857-149x , DMJ54 , http://hdl.handle.net/11228/250
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ยศ ตีระวัฒนานนท์ . (2547). ความซับซ้อนของระบบสุขภาพ: ความเข้าใจสำหรับการปฏิรูประบบสุขภาพ.
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
ยศ ตีระวัฒนานนท์ . 2547. "ความซับซ้อนของระบบสุขภาพ: ความเข้าใจสำหรับการปฏิรูประบบสุขภาพ".
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
ยศ ตีระวัฒนานนท์ . "ความซับซ้อนของระบบสุขภาพ: ความเข้าใจสำหรับการปฏิรูประบบสุขภาพ."
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2547. Print.
ยศ ตีระวัฒนานนท์ . ความซับซ้อนของระบบสุขภาพ: ความเข้าใจสำหรับการปฏิรูประบบสุขภาพ. นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; 2547.