ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การจัดการโรคเรื้อรังในชุมชน

หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การจัดการโรคเรื้อรังในชุมชน
นักวิจัย : พนิดา วสุธาพิทักษ์.
คำค้น : กางป้องกันและควบคุมโรค , โรคเรื้อรัง
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : สุพัตรา ศรีวณิชชากร. , ไม่มีข้อมูล , สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : http://hdl.handle.net/11228/3678 , WT500 พ199ก 2555
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

แผนงานพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนภายใต้ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับองค์การอนามัยโลก, สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

เอกสารจากเวทีเสวนา "ร่วมพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน" ครั้งที่ 7 27 มีนาคม 2555 อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี

บรรณานุกรม :
พนิดา วสุธาพิทักษ์. . (2555). การจัดการโรคเรื้อรังในชุมชน.
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
พนิดา วสุธาพิทักษ์. . 2555. "การจัดการโรคเรื้อรังในชุมชน".
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
พนิดา วสุธาพิทักษ์. . "การจัดการโรคเรื้อรังในชุมชน."
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2555. Print.
พนิดา วสุธาพิทักษ์. . การจัดการโรคเรื้อรังในชุมชน. นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; 2555.