ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ตามไปดูผู้สูงวัยในญี่ปุ่น

หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ตามไปดูผู้สูงวัยในญี่ปุ่น
นักวิจัย : ปิยธิดา คูหิรัญญรัตน์
คำค้น : ผู้สูงอายุ--การดำเนินชีวิต , ผู้สูงวัย , ผู้สูงอายุ , ประเทศญี่ปุ่น
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะแพทยศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : วารสารระบบบริการปฐมภูมิและเวชศาสตร์ครอบครัว 1,2(มี.ค.-มิ.ย.2552) : 74-75 , 1906-3199 , http://hdl.handle.net/11228/2725
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โครงการสนับสนุนการปฏิรูประบบบริการสาธารณสุข(Thai-European Health Care Reform Project)

บรรณานุกรม :
ปิยธิดา คูหิรัญญรัตน์ . (2552). ตามไปดูผู้สูงวัยในญี่ปุ่น.
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
ปิยธิดา คูหิรัญญรัตน์ . 2552. "ตามไปดูผู้สูงวัยในญี่ปุ่น".
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
ปิยธิดา คูหิรัญญรัตน์ . "ตามไปดูผู้สูงวัยในญี่ปุ่น."
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2552. Print.
ปิยธิดา คูหิรัญญรัตน์ . ตามไปดูผู้สูงวัยในญี่ปุ่น. นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; 2552.