ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ตามไปดูผู้สูงวัยในญี่ปุ่น
นักวิจัย : ปิยธิดา คูหิรัญญรัตน์
คำค้น : ผู้สูงอายุ--การดำเนินชีวิต , ผู้สูงวัย , ผู้สูงอายุ , ประเทศญี่ปุ่น
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน
ผู้ร่วมงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะแพทยศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : วารสารระบบบริการปฐมภูมิและเวชศาสตร์ครอบครัว 1,2(มี.ค.-มิ.ย.2552) : 74-75 , 1906-3199 , http://hdl.handle.net/11228/2725
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โครงการสนับสนุนการปฏิรูประบบบริการสาธารณสุข(Thai-European Health Care Reform Project)

บรรณานุกรม :