ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุคำตอบอยู่ที่ชุมชน

หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : พัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุคำตอบอยู่ที่ชุมชน
นักวิจัย : วัชริน สินธวานนท์
คำค้น : ระบบดูแล , ผู้สูงอายุ , ชุมชน , ผู้สูงวัย
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : วารสารระบบบริการปฐมภูมิและเวชศาสตร์ครอบครัว 1,2(มี.ค.-มิ.ย.2552) : 48-51 , http://hdl.handle.net/11228/2718
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โครงการสนับสนุนการปฏิรูประบบบริการสาธารณสุข(Thai-European Health Care Reform Project)

บรรณานุกรม :
วัชริน สินธวานนท์ . (2552). พัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุคำตอบอยู่ที่ชุมชน.
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
วัชริน สินธวานนท์ . 2552. "พัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุคำตอบอยู่ที่ชุมชน".
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
วัชริน สินธวานนท์ . "พัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุคำตอบอยู่ที่ชุมชน."
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2552. Print.
วัชริน สินธวานนท์ . พัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุคำตอบอยู่ที่ชุมชน. นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; 2552.