ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การบริการสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุไทยในระดับปฐมภูมิ

หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การบริการสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุไทยในระดับปฐมภูมิ
นักวิจัย : ประเสริฐ อัสสันตชัย
คำค้น : การบริการสาธารณสุข , การป้องกันและควบคุมโรค , ผู้สูงอายุ , การประเมินสุขภาพ , การป้องกันโรค , การบริการสุขภาพ , primary prevention
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : วารสารระบบบริการปฐมภูมิและเวชศาสตร์ครอบครัว 1,2(มี.ค.-มิ.ย.2552) : 37-40 , 1906-3199 , http://hdl.handle.net/11228/2715
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โครงการสนับสนุนการปฏิรูประบบบริการสาธารณสุข(Thai-European Health Care Reform Project)

บรรณานุกรม :
ประเสริฐ อัสสันตชัย . (2552). การบริการสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุไทยในระดับปฐมภูมิ.
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
ประเสริฐ อัสสันตชัย . 2552. "การบริการสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุไทยในระดับปฐมภูมิ".
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
ประเสริฐ อัสสันตชัย . "การบริการสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุไทยในระดับปฐมภูมิ."
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2552. Print.
ประเสริฐ อัสสันตชัย . การบริการสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุไทยในระดับปฐมภูมิ. นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; 2552.