ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประเมินสุขภาพผู้สูงอายุแบบองค์รวมกับทิศทางการเปลี่ยนแปลงระบบการบริการปฐมภูมิสำหรับผู้สูงอายุในปัจจุบัน

หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประเมินสุขภาพผู้สูงอายุแบบองค์รวมกับทิศทางการเปลี่ยนแปลงระบบการบริการปฐมภูมิสำหรับผู้สูงอายุในปัจจุบัน , Comprehensive Geriatric Assessment (CGA): How to change the system of primary care
นักวิจัย : จิตติมา บุญเกิด
คำค้น : ผู้สูงอายุ , บริการปฐมภูมิ (การแพทย์) , การประเมินสุขภาพ , Primary health care , บริการปฐมภูมิ , ระบบบริการ
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดี. คณะแพทยศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : วารสารระบบบริการปฐมภูมิและเวชศาสตร์ครอบครัว 1,2(มี.ค.-มิ.ย.2552) : 32-36 , 1906-3199 , http://hdl.handle.net/11228/2714
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โครงการสนับสนุนการปฏิรูประบบบริการสาธารณสุข(Thai-European Health Care Reform Project)

บรรณานุกรม :
จิตติมา บุญเกิด . (2552). การประเมินสุขภาพผู้สูงอายุแบบองค์รวมกับทิศทางการเปลี่ยนแปลงระบบการบริการปฐมภูมิสำหรับผู้สูงอายุในปัจจุบัน.
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
จิตติมา บุญเกิด . 2552. "การประเมินสุขภาพผู้สูงอายุแบบองค์รวมกับทิศทางการเปลี่ยนแปลงระบบการบริการปฐมภูมิสำหรับผู้สูงอายุในปัจจุบัน".
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
จิตติมา บุญเกิด . "การประเมินสุขภาพผู้สูงอายุแบบองค์รวมกับทิศทางการเปลี่ยนแปลงระบบการบริการปฐมภูมิสำหรับผู้สูงอายุในปัจจุบัน."
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2552. Print.
จิตติมา บุญเกิด . การประเมินสุขภาพผู้สูงอายุแบบองค์รวมกับทิศทางการเปลี่ยนแปลงระบบการบริการปฐมภูมิสำหรับผู้สูงอายุในปัจจุบัน. นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; 2552.