ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เรียนรู้ดูงานระบบบริการสุขภาพประเทศอังกฤษสู่การพัฒนาในประเทศไทย (ตอนที่ 1)

หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : เรียนรู้ดูงานระบบบริการสุขภาพประเทศอังกฤษสู่การพัฒนาในประเทศไทย (ตอนที่ 1)
นักวิจัย : ยงยุทธ พงษ์สุภาพ
คำค้น : ระบบบริการสุขภาพ , National Health Service , ระบบบริการสุขภาพแห่งชาติ , หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า--อังกฤษ , สาธารณสุข--อังกฤษ , กองทุนร่วม , ประเทศอังกฤษ , กองทุนร่วม
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : วารสารระบบบริการปฐมภูมิและเวชศาสตร์ครอบครัว 1,1(พ.ย.2551-ก.พ.2552) : 56-66 , 1906-3199 , http://hdl.handle.net/11228/2705
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โครงการสนับสนุนการปฏิรูประบบบริการสาธารณสุข(Thai-European Health Care Reform Project)

บรรณานุกรม :
ยงยุทธ พงษ์สุภาพ . (2552). เรียนรู้ดูงานระบบบริการสุขภาพประเทศอังกฤษสู่การพัฒนาในประเทศไทย (ตอนที่ 1).
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
ยงยุทธ พงษ์สุภาพ . 2552. "เรียนรู้ดูงานระบบบริการสุขภาพประเทศอังกฤษสู่การพัฒนาในประเทศไทย (ตอนที่ 1)".
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
ยงยุทธ พงษ์สุภาพ . "เรียนรู้ดูงานระบบบริการสุขภาพประเทศอังกฤษสู่การพัฒนาในประเทศไทย (ตอนที่ 1)."
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2552. Print.
ยงยุทธ พงษ์สุภาพ . เรียนรู้ดูงานระบบบริการสุขภาพประเทศอังกฤษสู่การพัฒนาในประเทศไทย (ตอนที่ 1). นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; 2552.