ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

แนวทางจริยธรรมสากลสำหรับการวิจัยในมนุษย์ของสภาองค์การสากลด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมกับองค์การอนามัยโลก

หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : แนวทางจริยธรรมสากลสำหรับการวิจัยในมนุษย์ของสภาองค์การสากลด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมกับองค์การอนามัยโลก , International ethical guidelines for biomedical research involving human subjects
นักวิจัย : วิชัย โชควิวัฒน , ทิพิชา โปษยานนท์
คำค้น : การวิจัยในมนุษย์ , จริยธรรม , วิทยาศาสตร์การแพทย์ , ethic
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : สถาบันพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์ , ไม่มีข้อมูล
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : hs1642 , http://hdl.handle.net/11228/2842 , BJ100 ว539น 2552
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

Thaihealth-Global Link Initiative Project (TGLIP),สถาบันพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์,สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

บรรณานุกรม :
วิชัย โชควิวัฒน , ทิพิชา โปษยานนท์ . (2552). แนวทางจริยธรรมสากลสำหรับการวิจัยในมนุษย์ของสภาองค์การสากลด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมกับองค์การอนามัยโลก.
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
วิชัย โชควิวัฒน , ทิพิชา โปษยานนท์ . 2552. "แนวทางจริยธรรมสากลสำหรับการวิจัยในมนุษย์ของสภาองค์การสากลด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมกับองค์การอนามัยโลก".
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
วิชัย โชควิวัฒน , ทิพิชา โปษยานนท์ . "แนวทางจริยธรรมสากลสำหรับการวิจัยในมนุษย์ของสภาองค์การสากลด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมกับองค์การอนามัยโลก."
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2552. Print.
วิชัย โชควิวัฒน , ทิพิชา โปษยานนท์ . แนวทางจริยธรรมสากลสำหรับการวิจัยในมนุษย์ของสภาองค์การสากลด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมกับองค์การอนามัยโลก. นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; 2552.