ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ก้าวย่างและทางเดิน : สรุปผลการทำงานในระยะที่2 ของแผนงานสร้างเสริมสุขภาพคนพิการในสังคมไทย

หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ก้าวย่างและทางเดิน : สรุปผลการทำงานในระยะที่2 ของแผนงานสร้างเสริมสุขภาพคนพิการในสังคมไทย
นักวิจัย : วัชรา ริ้วไพบูลย์ , โอปอล์ ประภาวดี
คำค้น : ผลการดำเนินงาน , คนพิการ , ผู้พิการ
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข , นักวิจัยอิสระ
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : 9789741047291 , hs1697 , http://hdl.handle.net/11228/2975 , WA540 อ976ก 2551
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : ไทย
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

สำนักงานกองทนุสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ,แผนงานสร้างเสริมสุขภาพคนพิการในสังคมไทย

บรรณานุกรม :
วัชรา ริ้วไพบูลย์ , โอปอล์ ประภาวดี . (2553). ก้าวย่างและทางเดิน : สรุปผลการทำงานในระยะที่2 ของแผนงานสร้างเสริมสุขภาพคนพิการในสังคมไทย.
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
วัชรา ริ้วไพบูลย์ , โอปอล์ ประภาวดี . 2553. "ก้าวย่างและทางเดิน : สรุปผลการทำงานในระยะที่2 ของแผนงานสร้างเสริมสุขภาพคนพิการในสังคมไทย".
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
วัชรา ริ้วไพบูลย์ , โอปอล์ ประภาวดี . "ก้าวย่างและทางเดิน : สรุปผลการทำงานในระยะที่2 ของแผนงานสร้างเสริมสุขภาพคนพิการในสังคมไทย."
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2553. Print.
วัชรา ริ้วไพบูลย์ , โอปอล์ ประภาวดี . ก้าวย่างและทางเดิน : สรุปผลการทำงานในระยะที่2 ของแผนงานสร้างเสริมสุขภาพคนพิการในสังคมไทย. นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; 2553.