ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาผลกระทบในเชิงเศรษฐศาสตร์และคุณภาพชีวิตจากโรคอ้วนในประเทศไทย , Impact of obesity on economics and quality of life in Thailand
นักวิจัย : มนทรัตน์ ถาวรเจริญทรัพย์ , เนติ สุขสมบูรณ์ , ไพบูลย์ พิทยาเธียรอนันต์ , จอมขวัญ โยธาสมุทธ , วิชัย เอกพลากร , ยศ ตีระวัฒนานนท์
คำค้น : โรคอ้วน
หน่วยงาน : โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://hdl.handle.net/11228/3502 , WD210 ม154ก 2554
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพและสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.

บรรณานุกรม :