ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัจจัยผลักดันระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าจากสถานการณ์และการพัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิ , ปัจจัยผลักดันระบบที่สำคัญ (Key System Drivers : KSD) ของการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
นักวิจัย : สุพัตรา ศรีวณิชชากร
คำค้น : ปัจจัยผลักดัน , Key System Drivers , KSD , หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า , บริการปฐมภูมิ
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข , สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย
ผู้ร่วมงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://hdl.handle.net/11228/473
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : ไทย
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข,สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย

เอกสารประกอบการศึกษาภาพอนาคตและเส้นทางสู่หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่ยั่งยืนของประเทศไทย

บรรณานุกรม :