ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โรงพยาบาลต่างๆ ให้ความสำคัญกับระบบการบริหารจัดการ และปรับตัวเพื่อประสิทธิภาพขององค์กร รองรับการแข่งขันและเพื่อความอยู่รอดทางการเงินมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป็นองค์การมหาชน

หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โรงพยาบาลต่างๆ ให้ความสำคัญกับระบบการบริหารจัดการ และปรับตัวเพื่อประสิทธิภาพขององค์กร รองรับการแข่งขันและเพื่อความอยู่รอดทางการเงินมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป็นองค์การมหาชน , ปัจจัยผลักดันระบบที่สำคัญ (Key System Drivers : KSD) ของการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
นักวิจัย : ชาญวิทย์ ทระเทพ
คำค้น : ปัจจัยผลักดัน , หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า , Key System Drivers , KSD , โรงพยาบาล , ระบบการบริหารจัดการ
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : สำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://hdl.handle.net/11228/472
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : ไทย
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข,สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย

เอกสารประกอบการศึกษาภาพอนาคตและเส้นทางสู่หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่ยั่งยืนของประเทศไทย

บรรณานุกรม :
ชาญวิทย์ ทระเทพ . (2551). โรงพยาบาลต่างๆ ให้ความสำคัญกับระบบการบริหารจัดการ และปรับตัวเพื่อประสิทธิภาพขององค์กร รองรับการแข่งขันและเพื่อความอยู่รอดทางการเงินมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป็นองค์การมหาชน.
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
ชาญวิทย์ ทระเทพ . 2551. "โรงพยาบาลต่างๆ ให้ความสำคัญกับระบบการบริหารจัดการ และปรับตัวเพื่อประสิทธิภาพขององค์กร รองรับการแข่งขันและเพื่อความอยู่รอดทางการเงินมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป็นองค์การมหาชน".
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
ชาญวิทย์ ทระเทพ . "โรงพยาบาลต่างๆ ให้ความสำคัญกับระบบการบริหารจัดการ และปรับตัวเพื่อประสิทธิภาพขององค์กร รองรับการแข่งขันและเพื่อความอยู่รอดทางการเงินมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป็นองค์การมหาชน."
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2551. Print.
ชาญวิทย์ ทระเทพ . โรงพยาบาลต่างๆ ให้ความสำคัญกับระบบการบริหารจัดการ และปรับตัวเพื่อประสิทธิภาพขององค์กร รองรับการแข่งขันและเพื่อความอยู่รอดทางการเงินมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป็นองค์การมหาชน. นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; 2551.