ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : บัญชีรายจ่ายสุขภาพ
นักวิจัย : วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร , จิตปราณี วาศวิท
คำค้น : การเงินการคลังสุขภาพ , ค่าใช้จ่ายสุขภาพ , บัญชี , รายจ่ายสุขภาพ
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
ผู้ร่วมงาน : สำนักพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ , สำนักพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : http://hdl.handle.net/11228/658
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : ไทย
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ในปีหนึ่งๆ ประชากรในประเทศของเราต้องจ่ายเงิน เพื่อการรักษาพยาบาลตนเองไปมากน้อยเพียงใด? อาจมีผู้สงสัยว่าเมื่อเราจ่ายภาษีแล้ว ทำไมเรายังต้องมารับภาระในการจ่ายเงินเพื่อซื้อประกันสุขภาพจากบริษัทเอกชนอีก คำถามเหล่านี้ทำให้ต้องมีการค้นหาคำตอบ ว่าในปีหนึ่งๆ ประเทศได้จ่ายเงินไปมากน้อยเพียงใดเพื่อสุขภาพของประชาชน ภาระการจ่ายเพื่อสุขภาพตกอยู่กับใคร? เพียงใด? การจัดทำบัญชีรายจ่ายสุขภาพแห่งชาติจะช่วยตอบคำถามนี้ได้

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)

บรรณานุกรม :