ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : อัตราตายระดับจังหวัด พ.ศ.2548
นักวิจัย : พินิจ ฟ้าอำนวยผล , ณรงค์ กษิติประดิษฐ์ , อรพิน ทรัพย์ล้น , สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ , สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ , สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
คำค้น : อัตราตาย , ระดับจังหวัด , พ.ศ.2548 , การตาย
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://hdl.handle.net/11228/671
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : ไทย
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

อัตราตาย ระดับจังหวัด มีความสำคัญในการใช้เปรียบเทียบ ความแตกต่างของการตายโดยเฉพาะรายสาเหตุ ระหว่างจังหวัด ซึ่งจะช่วยในการจัดลำดับความสำคัญของปัญหาสุขภาพของจังหวัด และช่วยในการวางแผนแก้ไขปัญหาสุขภาพ รวมทั้งจัดสรรทรัพยากรสุขภาพ ให้ตรงกับปัญหาสุขภาพของพื้นที่ รวมทั้งช่วยในการวางแผนสุขภาพระดับจังหวัด

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)

บรรณานุกรม :