ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สถานภาพการบริโภคสุรา พ.ศ.2550
นักวิจัย : อภินันท์ อร่ามรัตน์ , มานพ คณะโต , สาวิตรี อัษณางค์กรชัย , นพดล กรรณิกา , อาภา ศิริวงศ์ ณ อยุธยา , อุษณีย์ พึ่งปาน
คำค้น : สุรา--พฤติกรรมการบริโภค , การดื่มสุรา , เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ , สุรา , สุรา , สถานภาพ , alcohol , การดื่ม
หน่วยงาน : ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา
ผู้ร่วมงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , มหาวิทยาลัยขอนแก่น , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยสังคม , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิทยาลัยวิทยาศษสตร์สาธารณสุข
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : hs1561 , http://hdl.handle.net/11228/2517 , WM274 ส36 2550
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : ไทย
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา

เอกสารประกอบการประชุมวิชาการสุราระดับชาติ ครั้งที่ 4

บรรณานุกรม :