ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การรณรงค์และการให้การศึกษาเพื่อสร้างจิตสำนึกและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และปัญหาพฤติกรรมอันสืบเนื่องจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
นักวิจัย : ปาริชาต สถาปิตานนท์
คำค้น : การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ , สุรา , การปรับพฤติกรรม
หน่วยงาน : ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา
ผู้ร่วมงาน : ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : 9742964955 , http://hdl.handle.net/11228/3431 , WM425 ป554ก 2549
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

บรรณานุกรม :