ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาสมรรถนะของลินุกซ์บนระบบฝังตัวสำหรับหน่วยควบคุมการสื่อสารของยูเอวี

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาสมรรถนะของลินุกซ์บนระบบฝังตัวสำหรับหน่วยควบคุมการสื่อสารของยูเอวี
นักวิจัย : นครินทร์ เหล่าวัฒนาถาวร
คำค้น : Embedded computer systems , LINUX (Computer operating system) , ลีนุกซ์ (ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์) , ระบบคอมพิวเตอร์ฝังตัว
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ , สุวิทย์ นาคพีระยุทธ
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/46745
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นการศึกษาสมรรถนะของระบบปฏิบัติการลินุกซ์บนระบบฝังตัวที่นำมาทำเป็นตัวควบคุมการสื่อสารของเครื่องบินแบบไม่มีคนบังคับอยู่บนเครื่อง (ยูเอวี) โดยตัวควบคุมการสื่อสารนี้จะต้องรับส่งข้อมูลผ่านช่องทางข้อมูลอนุกรม 8 ช่องพร้อมกันที่อัตราบอด 9600 บิดต่อวินาทีและมีปริมาณงาน 38400 บิตต่อวินาที โดยโปรแกรมควบคุมการทำงานของแต่ละช่องทางข้อมูลอนุกรมจะเป็นแบบสายโยงใยซึ่งเป็นอิสระจากกัน ผลการทดสอบบนระบบฝังตัว 2 ชนิดคือ พีซี/104และ RISC คอมพิวเตอร์ซึ่งมีบัสแบบไอเอสเอที่ใช้สัญญาณขอขัดจังหวะแบบขอบและบัสแบบพีซีไอที่ใช้สัญญาณขอขัดจังหวะแบบระดับตามลำดับ พบว่าพีซี/104 ที่เลือกใช้ไม่สามารถทดสอบใช้งานช่องทางข้อมูลอนุกรมส่วนต่อขยายที่เกิน 4 ช่องทางมาตรฐานได้ เนื่องจากขาดโปรแกรมขับที่เหมาะสมและเมื่อทดสอบเพียง 4 ช่องทางในสภาวะภาระงานปกติที่ 9600 บิตต่อวินาทีด้วยกรรมวิธีรับส่งสัญญาณจะมี excess time สูงสุดถึง 50.4 และ 26.1 มิลลิวินาทีที่การแบ่งเวลา 10 และ 100 มิลลิวินาทีตามลำดับ ซึ่งค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับกรอบความที่ใช้รับส่งขนาด 73 มิลลิวินาที ในขณะที่ RISC คอมพิวเตอร์จะมี excess time สูงสุดเพียง 7.3 มิลลิวินาทีที่ปริมาณงาน 70440 บิตต่อวินาที ซึ่งมีค่าไม่เกิน 10% ของความยาวกรอบความ จึงสามารถนำมาใช้เป็นตัวควบคุมการสื่อสารต้องการได้อย่างน่าเชื่อถือ

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549

บรรณานุกรม :
นครินทร์ เหล่าวัฒนาถาวร . (2549). การศึกษาสมรรถนะของลินุกซ์บนระบบฝังตัวสำหรับหน่วยควบคุมการสื่อสารของยูเอวี.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นครินทร์ เหล่าวัฒนาถาวร . 2549. "การศึกษาสมรรถนะของลินุกซ์บนระบบฝังตัวสำหรับหน่วยควบคุมการสื่อสารของยูเอวี".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นครินทร์ เหล่าวัฒนาถาวร . "การศึกษาสมรรถนะของลินุกซ์บนระบบฝังตัวสำหรับหน่วยควบคุมการสื่อสารของยูเอวี."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549. Print.
นครินทร์ เหล่าวัฒนาถาวร . การศึกษาสมรรถนะของลินุกซ์บนระบบฝังตัวสำหรับหน่วยควบคุมการสื่อสารของยูเอวี. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2549.