ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาศักยภาพทางการตลาดของห้องชุดสองชั้น

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาศักยภาพทางการตลาดของห้องชุดสองชั้น
นักวิจัย : จักรพงษ์ มัณฑุกานนท์
คำค้น : Condominiums -- Marketing , อาคารชุด -- การตลาด
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ , มานพ พงศทัต , พร วิรุฬห์รักษ์
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/46744
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทางด้านศักยภาพทางการตลาดของห้องชุดสองชั้นในตลาดอาคารชุดรวมทั้งลักษณะทั่วไปของผู้อยู่อาศัยในห้องชุดสองชั้นขนาดไม่เกิน200ตารางเมตร โดยทำการศึกษาห้องชุดสองชั้นในรูปแบบขนาดอาคารสูงไม่เกิน 8ชั้น จำนวน 2 โครงการในย่านนนทบุรีและขนาดอาคารสูงเกิน 23 เมตร จำนวน 2 โครงการในย่านเศรษฐกิจในกรุงเทพมหานครโดยเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยแบบสัมภาษณ์ผู้พัฒนาด้านอสังหาริมทรัพย์ด้านห้องชุดสองชั้นในตลาดอสังหาริมทรัพย์จำนวน7บริษัทรวมทั้งแบบสัมภาษณ์และแบบสอบถามสำหรับผู้อาศัยในห้องชุดสองชั้นจำนวน 4 โครงการ ผลการศึกษาจากการสัมภาษณ์ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ห้องชุดสองชั้นพบว่า แนวคิดริเริ่มในการทำโครงการที่มีห้องชุดสองชั้นนั้นส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลมาจากระบบอสังหาริมทรัพย์จากต่างประเทศที่ได้พัฒนาห้องชุดสองชั้นมาก่อน เช่น ประเทศ สิงค์โปร์และสหรัฐอเมริกา เป็นต้น อีกทั้งยังมีเหตุผลในด้านการตลาดของอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องการสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งขันในอุตสาหกรรมอาคารชุดในปัจจุบัน และยังพบว่าผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์มีการแบ่งเรื่องของด้านทำเลที่ดินเป็นสำคัญเช่นที่ดินในเขตพื้นที่กรุงเทพโดยเน้นให้อยู่ในเขตเศรษฐกิจหรือใกล้เคียงกับพื้นที่เศรษฐกิจส่วนอีกทำเลคือเน้นด้านศักยภาพของที่ดินทำเลที่เป็นเมืองใหม่มีศักยภาพใกล้เคียงกับเขตเศรษฐกิจในกรุงเทพ อีกทั้งยังมีกลุ่มผู้อาศัยกลุ่มหนึ่งที่มีความต้องการด้านของทำเลที่อยู่อาศัยในเขตเศรษฐกิจหรือใกล้เคียงรวมทั้งมีความต้องการห้องชุดสองชั้นอยู่มากพอสมควรเนื่องมาจากมีความต้องการใช้วิถีชีวิตประจำวันภายในห้องชุดที่ต้องการความแตกต่างจากผู้อื่นอีกทั้งยังมีความต้องการชีวิตที่มีความเป็นส่วนตัวสูงและต้องการพื้นที่ใช้สอยในห้องชุดที่สามารถตอบสนองชีวิตประจำวันให้เข้ากับวิถีชีวิตของตนเองได้เป็นอย่างดีอีกทั้งเรื่องความแปลกและความแตกต่างไม่เหมือนห้องชุดธรรมดาทั่วไปที่เป็นเพียงห้องในลักษณะแนวพื้นราบ ซึ่งที่อยู่อาศัยเดิมของผู้อาศัยกลุ่มนี้ส่วนมากจะมาจากโครงการบ้านเดี่ยว2ชั้นที่เคยอยู่กับครอบครัวเดิมหรือต้องการขยายครอบครัวซึ่งเมื่อมีความต้องการเลือกหาที่อยู่ใหม่จึงได้รับอิทธิพลในส่วนของการใช้พื้นที่แบบบ้านเดี่ยวสองชั้นมาเป็นตัวกำหนด จึงเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้กลุ่มผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เริ่มคิดและพัฒนาห้องชุดสองชั้นเพื่อตอบสนองกลุ่มคนกลุ่มนี้ในตลาดอาคารชุดในปัจจุบันเนื่องจากทางผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์พบว่ามีห้องชุดสองชั้นมีศักยภาพสูงที่ควรพัฒนาต่อไปในอนาคต ผลการศึกษาทางด้านผู้ที่อยู่อาศัยในห้องชุดสองชั้น พบว่าผู้อาศัยที่อยู่ในย่านธุรกิจในกรุงเทพมหานครนั้นจะเป็นผู้เช่ามากกว่าผู้ซื้ออาศัยและทางด้านชานเมืองและเมืองใหม่จะมีผู้อาศัยที่อยู่อาศัยจริงจำนวนมากกว่าผู้เช่าซื้อ จึงสรุปได้ว่า การพัฒนาห้องชุดสองชั้นในเขตเมืองใหม่นั้นมีแนวโน้มที่จะสามารถพัฒนาได้สูงกว่าพื้นที่เขตเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานครเนื่องจากมีพื้นที่ที่มีศักยภาพสูงหลายด้านในปัจจุบันและอนาคตเช่น แหล่งงานต่างๆ ระบบขนส่งมวลชน สถานศึกษา มูลค่าของที่ดินที่ราคาไม่สูง รวมทั้งมีกลุ่มผู้อาศัยที่เป็นกลุ่มเป้าหมายสามารถหาซื้อเป็นเจ้าของได้โดยง่ายและมีจำนวนมากโดยมีองค์ประกอบสำคัญเนื่องจากเขตเมืองใหม่ที่มีศักยภาพสูงและมีปัจจัยทางด้านอุปสงค์และอุปทานตอบรับกันได้สอดคล้องมากกว่าในเขตเศรษฐกิจกรุงเทพมหานคร โดยจากปัจจัยด้านต่าง ๆและด้านอุปสงค์ที่กล่าวมาทำให้การพัฒนาห้องชุดสองชั้นจะสามารถกำหนดด้านสัดส่วนของห้องชุดสองชั้นในแต่ละโครงการได้จำนวนมากเพื่อรองรับด้านอุปสงค์ที่มีอยู่ในเขตเมืองใหม่และมีแนวโน้มที่ดีในการพัฒนาในด้านการลงทุนเกิดประโยชน์สูงสุดทั้งในด้านของผู้ลงทุนพัฒนาโครงการและผู้อยู่อาศัยที่ต้องการอาศัยห้องชุดสองชั้นต่อไปในอนาคต

วิทยานิพนธ์ (คพ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555

บรรณานุกรม :
จักรพงษ์ มัณฑุกานนท์ . (2555). การศึกษาศักยภาพทางการตลาดของห้องชุดสองชั้น.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จักรพงษ์ มัณฑุกานนท์ . 2555. "การศึกษาศักยภาพทางการตลาดของห้องชุดสองชั้น".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จักรพงษ์ มัณฑุกานนท์ . "การศึกษาศักยภาพทางการตลาดของห้องชุดสองชั้น."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555. Print.
จักรพงษ์ มัณฑุกานนท์ . การศึกษาศักยภาพทางการตลาดของห้องชุดสองชั้น. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2555.