ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเติบโตและการเรียนรู้: การศึกษาผ่านการดัดแปลงเทวตำนานกรีกและโรมันในนวนิยายชุด เพอร์ซี แจ็คสัน ของ ริค ไรเออร์แดน

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเติบโตและการเรียนรู้: การศึกษาผ่านการดัดแปลงเทวตำนานกรีกและโรมันในนวนิยายชุด เพอร์ซี แจ็คสัน ของ ริค ไรเออร์แดน
นักวิจัย : สุรัฐ เพชรนิรันดร
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะอักษรศาสตร์ , ตรีศิลป์ บุญขจร
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/46123
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์เล่มนี้มุ่งศึกษาการดัดแปลงเทวตำนานกรีกและโรมันเพื่อนำเสนอการเติบโตและเรียนรู้ของตัวละครเด็กที่อยู่ในสังคมอเมริกันร่วมสมัยในนวนิยายชุด เพอร์ซี แจ็คสัน ของริค ไรเออร์แดน ผลการศึกษาพบว่าผู้ประพันธ์ดัดแปลงเทวตำนานกรีกและโรมันมาใช้นำเสนอการเติบโตและเรียนรู้ของตัวละครในเรื่อง การเติบโตนี้สะท้อนจากความคิดและการมองโลกที่เปลี่ยนแปลงไปภายหลังการออกเดินทาง การเติบโตและเรียนรู้ปรากฏในประเด็นครอบครัว ปัจเจกบุคคลและสังคม ประเด็นแรกคือการเติบโตด้านทัศนคติของครอบครัว ตัวละครเกิดการเรียนรู้ที่จะยอมรับในครอบครัวหลากหลายรูปแบบที่ไม่ใช่เพียงครอบครัวเดี่ยวเท่านั้น แต่ยังรวมถึงครอบครัวแตกแยก ครอบครัวทางเลือก ครอบครัวที่มีสมาชิกพิการ และครอบครัวหลากเชื้อชาติ ประเด็นต่อมาคือการเติบโตในระดับปัจเจกบุคคลและสังคม ตัวละครไม่เพียงเรียนรู้ความเป็นพลเมืองที่ดีในสังคมอเมริกันด้วยการยอมรับความเสมอภาคของชายและหญิงรวมถึงบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศเท่านั้น แต่ยังเรียนรู้ความเป็นพลเมืองด้วยการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและการตระหนักรู้อันตรายจากบริโภคนิยม

วิทยานิพนธ์ (อ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557

บรรณานุกรม :
สุรัฐ เพชรนิรันดร . (2557). การเติบโตและการเรียนรู้: การศึกษาผ่านการดัดแปลงเทวตำนานกรีกและโรมันในนวนิยายชุด เพอร์ซี แจ็คสัน ของ ริค ไรเออร์แดน.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุรัฐ เพชรนิรันดร . 2557. "การเติบโตและการเรียนรู้: การศึกษาผ่านการดัดแปลงเทวตำนานกรีกและโรมันในนวนิยายชุด เพอร์ซี แจ็คสัน ของ ริค ไรเออร์แดน".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุรัฐ เพชรนิรันดร . "การเติบโตและการเรียนรู้: การศึกษาผ่านการดัดแปลงเทวตำนานกรีกและโรมันในนวนิยายชุด เพอร์ซี แจ็คสัน ของ ริค ไรเออร์แดน."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557. Print.
สุรัฐ เพชรนิรันดร . การเติบโตและการเรียนรู้: การศึกษาผ่านการดัดแปลงเทวตำนานกรีกและโรมันในนวนิยายชุด เพอร์ซี แจ็คสัน ของ ริค ไรเออร์แดน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2557.